Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Knox, Tom, 1963-
Oblasť pôsobnosti: literární tvorba, žurnalistika
Povolanie: spisovatelé, novináři

skutočné meno: Thomas, Sean, 1963-
pseudonym: Tremayne, S. K., 1963-

Citácia: LC (Names)
Citácia: www(Fantastic fiction)
Citácia: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 31. 10. 2017
Citácia: Tremayne, S. K.: Ledové sestry, 2017
Anglický spisovatel a novinář.