Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Ondřejová, Eva
Oblast působnosti: právo
Povolání: právničky


Citace: Ondřejová, Eva: Ochrana osobnosti v common law a českém právu, 2016
Citace: www (osobní stránky), cit. 7. 12. 2016
Citace: www(Repozitář závěrečných prací UK), cit. 7. 12. 2016
JUDr., LL.M., Ph.D., advokátka, zabývá se právní ochranou osobnosti, mediálním a rodinným právem.