Skip to main content

Obchodní podmínky a knihovní řád

Podmínky užití online plateb na portálu kmhk.tritius.cz

Identifikační údaje provozovatele prodejního místa

Knihovna města Hradce Králové, příspěvková organizace (dále jen „knihovna“)
IČO 00125491

Adresa

Knihovna města Hradce Králové
Wonkova 1262/1a
500 02 Hradec Králové

+420 495 075 010
knihovna@knihovnahk.cz

Podmínky

Tyto podmínky platí při online platbách v knihovním katalogu kmhk.tritius.cz prostřednictvím služby ComGate. Tímto způsobem může uživatel knihovny uhradit uživatelské poplatky dle Ceníku služeb a poplatků knihovny související s poskytováním knihovních a informačních služeb. Vše ostatní se řídí Knihovním řádem.

Veškerá finanční plnění jsou uvedena v českých korunách (CZK), knihovna je plátcem DPH.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné okamžikem zveřejnění na webové stránce Obchodní podmínky. Knihovna města Hradce Králové je oprávněna tyto obchodní podmínky jednostranně měnit, jejich změna nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění změny obchodních podmínek na uvedené webové stránce. Zaplacením uživatel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.

Využitím platební brány uživatel souhlasí s Obchodními podmínkami ComGate a bere na vědomí zásady ochrany osobních údajů.

Reklamační řád

Veškeré reklamace se uplatňují dle Reklamačního řádu, jež je nedílnou součástí Knihovního řádu (Příloha č. 18).

Náklady na dodání

Náklady spojené s dodáním produktu nebo služeb nevznikají.

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Knihovním řádu v příloze č. 1 Směrnice ředitele č. 1/2018 o ochraně osobních údajů uživatelů KMHK. Tato příloha je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.